Úspech je všetkých, neúspech iba jedného...

„Úspech je všetkých, neúspech iba jedného...“, spieva známa slovenská kapela. V duchu tejto myšlienky by sme radi vyslovili veľké ĎAKUJEME všetkým našim hosťom a fanúšikom...

12.02.2017
otvoriť
článok